Program do organizacji pracy i monitorowania pracowników

W ramach KEXI można korzystać z programu, który ułatwia organizację pracy oraz monitorowanie pracowników. Dzięki temu można usprawnić codzienne funkcjonowanie klubu fitness, a także każdego innego obiektu sportowego.

Program przydaje się między innymi podczas układania harmonogramu zajęć. Wystarczy wprowadzić najważniejsze dane, a przede wszystkim informacje dotyczące kompetencji poszczególnych pracowników, dostępnych sal, zasobności grup i preferencji względem terminów zajęć. Po przeanalizowaniu wprowadzonych danych, program zaproponuje najbardziej optymalny harmonogram, a także wersje alternatywne. Ta opcja jest szczególnie przydatna w większych klubach sportowych, gdzie odbywa się dużo zajęć. Wprowadzenie danych dotyczących kompetencji poszczególnych pracowników ułatwia także zaplanowanie nowych zajęć. Program pozwala również na gromadzenie informacji dotyczących efektów osiąganych przez pracowników oraz nabywania przez nich nowych kwalifikacji. Możliwe jest zatem kontrolowanie rozwoju poszczególnych osób. Co więcej, KEXI ułatwia rozliczenie finansowe z pracownikami. Gromadzone są tu bowiem informacje na temat nadgodzin, nieobecności oraz zastępstw, które mają wpływ na wysokość wypłaty, jaką powinien uzyskać pracownik, jak również na to, kto zasługuje na ewentualną premię.

Warto wspomnieć o tym, że program do organizacji pracy i monitorowania pracowników jest bardzo prosty w obsłudze. Pomimo to, w przypadku jakichkolwiek trudności można skorzystać ze wsparcia technicznego KEXI.